Hande Şekerciler: ecstasy

3 Mart March - 20 Nisan April 2021

İnsanlığın kendisiyle en az barışık olduğu ama kendini en fazla izlemeye aldığı ve yine bir diğeriyle en çok ilgilendiği ama en mesafeli durduğu zamanlardayız.

Hande Şekerci, ecstasy sergisinde yer alan heykellerinde insanın çelişkilerini ve bir biri içine geçmiş farklı ruh hallerini vücuda getiriyor, ancak onun eserleri bir biçimde umudunu koruyan, başka bir dünyaya inanan insanların duygularının tezahürü ve birlikteliği.

 

Hande Şekerciler, Albert Camus’nun “İnsan ne ise o olmaya yanaşmayan tek canlıdır” sözü etrafında şekillenen düşüncelerini bir forma dönüştürme ihtiyacı hissettiğini belirtiyor. Ne yaparsa yapsın kendisi için yeterli olamayan, yetersizlik hatta daha çok değersizlik duygularıyla boğuşan insanların kendilerine ve başkalarına çok gördüğü iç huzuru ve mutluluğu paralel evrende tersine çeviren dingin formlar olarak sunuyor. ecstasy sergisi, bir şeylerin hep eksik ya da yanlış olduğunu sandığımız hayatlarımızda aslında her şeyin sükûnetle kabul edilip sakinleştiği bir alana giriş sağlıyor.

 

Öte yandan ecstasy'deki çıplak heykel figürleri; cinsiyetlendirilmiş, toplumsal etiketleri reddetmek üzere kıyafetlerden, aksesuarlardan ve hatta saçtan arındırılmış, ‘cinsellikleri ve yönelimleri ile barış içinde varoluşlarını kucaklayan’ karakterler yaratma girişimi. Hande Şekerciler’in teknolojiye ve yeni üretim tekniklerine olan ilgisi, klasik formları çağdaş üretim yöntemleriyle birleştirmesine de yardımcı oluyor.

 

Sanatçının imza değeri taşıyan işçiliği ve kendi ürettiği patine sayesinde heykellerini ışığa kavuşturan renklendirme becerisi, Helenistik ve Rönesans dönemi etkileri taşıyan bu formları görkemli yapıtlara dönüşüyor.

 

Daha önce New York'ta Residency Unlimited ödülüne layık görülen Hande Şekerciler aynı zamanda, Arda Yalkın ile birlikte sanatsal ikili oldukları; dijital teknolojiyi geleneksel sanat üretimine dâhil etmenin yollarını aradıkları yeni bir estetik buluşmasını amaçlayan ha:ar adlı bir yan proje yürütüyor.

 

Cer Modern Kuzey Hangar’da sergilenecek ecstacy, bir süre sonra Arda Yalkın’ın dâhil olmasıyla ha:ar başlığında Kuzey ve Güney Hangar’da birleşecek, tam da ha:ar’ın kavramsal çerçevesinin bir yansıması olarak…

 

 

We are going through a time when the humanity is in peace with itself the least, but keeps the track of itself the most. These are the times when one is the most interested in another but keep the distance the most.

Hande Şekerciler brings the contradictions and different states of mind into being with her sculptures in the exhibition named ecstasy, but her works are the manifestation and unity of those feelings of the ones that keep believing in another world.

 

Stating that she feels the need to incarnate her thoughts that are shaped around those of Albert Camus’, Hande Şekerciler is inspired by the statement of his; "Man is the only creature that refuses to be what he is.”

She is presenting the feelings of inadequacy and even more worthlessness that people try to avoid for themselves and for the others, as stationary forms that reverse themselves in the parallel universe. The exhibition ecstasy is offering an entrance to a space where everything is easefully accepted in a world that we presume to be always lost and incomplete.

 

On the other hand, the nude sculptures in ecstasy is an attempt to create characters who are gendered, totally purified from the conventional labels, accessories and even hair and are ready to embrace their sex and gender peacefully. The artist’s interest in using technology and new production techniques is also a great help to combine classical forms with contemporary methods.

 

By means of the craftsmanship of the artist, and pantone colors she produces turns these Hellenistic and Renaissance forms as magnificent compositions accompanied with her ability to encolour the sculptures.

 

Hande Şekerciler, who was previously awarded the Residency Unlimited in New York, is conducting a project named ha:ar where she align herself with Arda Yalkın. The project aims to look for new aesthetics to integrate digital technology into traditional art works.

 

The exhibition ecstacy, will be presenting at CerModern with the participation of Arda Yalkın in both North and South Hangar Galleries. It is precisely the same as the reflection of the conceptual frame of the ha:ar.

 

 

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI