Genç Sanat 5

14-23 Haziran June 2019

İnsanın, yaşantısını, düşüncelerini, ideallerini, düşlerini ve sınırsız hayal gücünü paylaşma yeteneğini yansıtan ‘sanat’, sadece bir esinlenme davranışı değil, diğer yandan tamamen akla dayalı, iletişimsel ve bilinçli bir eylemdir. Sanatçılar tarafından ortaya konulan yaratıcı eylem, içinde yaşadıkları dünyadan, dış gerçekliğin örgütsel yapılarından doğar ve temsil ettiği “bilgi modeli” bireyle kültür arasındaki ilişkinin/iletişimin ve ortak anlam dünyasının da kurucusu olur. Sanatın sonsuz anlamlar ve farklılıklar içerdiği göz önüne alındığında, “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması”na başvuran sanatçıların yarattığı anlamlar ve ürettiği birbirinden farklı bakış açısı da bu çeşitliliğin ifadesi olarak görülebilir.

 

5. “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması” seçici kurulu olarak karşılaştığımız şey, katılımcı adayların sanat üretimlerinde kendini gösteren farklı varoluş dinamikleriydi. Seçki sürecinde, kimi zaman yoğun ve meydan okuyucu, kimi zaman sıradan ve gündelik olana övgü, kimi zaman da kaygılı bir içe dönüş ya da sosyal aciliyetlere işaret eden tavırlara dair bir sahne önümüzde belirdi. Bu bağlamda, 5. “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması” sanat üretimlerindeki farklı dinamizmleri ortaya çıkarırken yeni kuşak genç sanatçılar ve yapıtları arasındaki ilişkileri de gözlemleme fırsatı yaratıyor. Yarışma, aynı zamanda görsel sanatlar eğitiminin niteliği, sanatın problematikleri, güncel ve yaratıcı üretim teknikleri, sanatçıların bireysel ve sosyal hassasiyetleri ile sanatçıların arayışlarına dair genel bir sahne sunuyor. Bireysel olanın evrensel olanla, özelin kamusalla paralel varoluşu içinde kullanılan farklı araçlar ve medyumlar bütününde, konvansiyonelden dijitale, geleneksel mecralardan yeni medyalara, seramik, resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf, video ve görsel tasarımlar aracılığıyla ortaya konan bu üretimler, “şimdi”ye dair “öznel” anlatımlar olarak dikkat çekiyor. ‘Sanat’ bir varoluş yoluysa, “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması” da varolduğunu sınırsız bir dilde duyurmaya, üretmeye ve davranmaya yönelen genç sanatçıların, ‘sanatçı’ olma cesaretlerini, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullara karşın sanat yapma konusunda dirençli olduklarını bize bir kez daha gösteriyor.

Sergiler, gerçek anlamda bir düşünme aralığı yaratma potansiyeline sahiptir. Öncelikle yapıtlarıyla başvuran tüm sanatçılara ve sürecin bir sergiye dönüşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Günümüz sanat üretimlerinin içerik, form ve anlam dünyasına yakından bakabilmenin, genç sanatçıların desteklenmesine aracılık edebilmenin, sanatçılara dair cümlelerin izleyiciyle paylaşılmasına alan açabilmenin değerini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu alanı açtığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne; “Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması”nın beşinci kez gerçekleşmiş olması ve sanat alanında ihtiyaç duyulan platformlardan biri olarak sürekliliğini koruması konusunda da emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür ediyoruz.

 

DERYA YÜCEL

Seçici Kurul Başkanı

hakkımızda

üyelik

hizmetler

iletişim

ziyaret

CerBlog

TR I

EN

Ziyaret

İletişim

Yönetim

DAHA FAZLASI